Johan Samuelsson

Kreatör, producent och utbildare.

Jessika Strand

Producent

Ludvig Myrenberg

Manuspedagog

Lena Nyholm

Inredningsdesigner, set designer

Eveline Eliasson

Stillbildsfotograf och Retousch

Emil Nordin

Producent, stillbilds- och filmfotograf. Utbildare.

Anton Abrahamsson

Redigerare och After Effects

Lisa Lindberg

Redigering och After Effects

Karolin Eklund

Manuspedagog

Jimmy Bysell

Producent